Dutch | English
ecolog

WELKOM OP DE WEBSITE VAN ECOSYSTEEM LOGISTIEK

Ecosysteem Logistiek is een langetermijn strategisch samenwerkingsverband tussen logistieke partijen en Defensie. Defensie is initiatiefnemer van het ecosysteem. Op deze website houden we je op de hoogte van het proces.

ECOSYSTEEM UPDATES

AANLEIDING & DOELSTELLING

Geïnitieerd door het Commando Landstrijdkrachten

Aanleiding
In maart 2019 heeft het Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
aangekondigd, een langdurige strategische samenwerking met civiele partijen te willen opstarten, onder de naam ‘Ecosysteem Logistiek’. Dit is een initiatief in de context van de Adaptieve Krijgsmacht. Aan deze aankondiging is via verschillende kanalen bekendheid gegeven, o.a. via een advertentie bij Transport en Logistiek Nederland en de website van Defensie. Organisaties in de logistieke sector (primair transport- en opslagbedrijven) zijn uitgenodigd om hun interesse in deelname aan het Ecosysteem Logistiek kenbaar te maken. In april 2019 heeft het CLAS nadere informatie verstrekt, in aanvulling op de eerste aankondiging. In de aankondiging van maart staan de ambities centraal, en in de nadere informatie van april is het proces om tot het Ecosysteem Logistiek te komen toegelicht.

Doelstelling
Basisdoelstelling voor het Ecosysteem Logistiek is om gezamenlijk toegang te hebben tot een pool aan logistieke capaciteiten (‘mensen, manieren, middelen’) met een omvang waar iedereen gemak van heeft, zowel in termen van paraatheid (CLAS-belang) als in termen van prestatie- en onderhoudseisen en kosten (collectief belang). Het CLAS heeft hierin een bijzonder belang, namelijk garanties (een ‘rode knop’) op reactievermogen en schaalbaarheid van logistieke capaciteiten bij veiligheidscrises. Het waarborgen van dit belang is het startpunt voor het Ecosysteem. Doelstellingen kunnen op langere termijn breder zijn en bijvoorbeeld ook gericht worden op ontwikkeling van competenties, op logistieke innovatie, duurzaamheid en op de inzet van nieuwe technologie. Het formuleren van de doelstellingen van het Ecosysteem zal de komende maanden worden vormgegeven in een gezamenlijk proces.

 

HET PROCES

Een goede voorbereiding is het halve werk. Juist om een complexe samenwerking te laten slagen, waarin deelnemers potentieel óók elkaars concurrenten zijn. Het CLAS wil met een representatieve groep kandidaat-deelnemers zes maanden uittrekken om tot een beschrijving van opzet en werking van het Ecosysteem Logistiek te komen, die laat zien hoe het Ecosysteem kan werken en wat daarvoor nodig is. Het proces om tot het Ecosysteem Logistiek te komen, kent de volgende fasen en indicatieve tijdslijnen:

De komende zes maanden organiseren we tien sessies voor de Verkenning Ecosysteem Logistiek. Doel is om tot een beschrijving van opzet en werking van het Ecosysteem Logistiek te komen, die laat zien hoe het Ecosysteem kan werken en wat daarvoor nodig is.

De partijen die deelnemen aan de Verkenning, zijn niet automatisch partijen om in het Ecosysteem te participeren. En partijen die niet deelnemen aan de Verkenning, zijn niet automatisch uitgesloten om in het Ecosysteem te participeren. Ook zal de samenstelling van het Ecosysteem in de periode 2020-2030 periodiek kunnen worden aangepast. Doel van deze website is daarom om eenieder die geïnteresseerd is in het Ecosysteem Logistiek op de hoogte te houden van het proces.

VERKENNING

Onderwerpen die aan bod komen in de eerste 4 sessies:

 • Het collectieve doel.
 • De individuele doelen.
 • Hoe de individuele doelen en het collectieve doel bij elkaar passen
  (‘1 + 1 =3’).
 • Ieders bijdrage aan dat collectieve doel.
 • Randvoorwaarden die iedere partij stelt aan de samenwerking.

Onderwerpen die aan bod komen in de laatste sessies:

 • Welk type deelnemers nodig is, en in welke aantallen.
 • Welke samenwerkingsvormen tussen deelnemers nodig zijn.
 • Welke wetgeving (aanbesteding, mededinging, …) toepasselijk is
 • Welk juridisch construct als vehikel voor het ecosysteem zal dienen.
 • Welke besturing nodig is.
 • Welke vormen van verrekening nodig zijn.
 • Wat er nodig is om nieuwe deelnemers te laten toetreden en bestaande deelnemers te laten uittreden.
 • Met welke frequentie de opzet en werking van het ecosysteem worden geëvalueerd en tot welke mate van ‘re-design’ van het ecosysteem dat aanleiding kan zijn.

DEELNEMERS VERKENNING

Defensie is de initiatiefnemer van Ecosysteem Logistiek

Contact

Heeft u vragen over het Ecosysteem Logistiek?

Stuur dan een mail naar: info@ecosysteem-logistiek.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!