Dutch | English
Sessie 1 – Setting the scene
jun 21

Sessie 1 – Setting the scene

Op 11 juni kwamen vertegenwoordigers van tien bedrijven uit de logistieke sector en van de Koninklijke Landmacht voor het eerst bij elkaar. De bijeenkomst is de aftrap van een reeks van tien sessies, onder de noemer Verkenning Ecosysteem Logistiek.

Deze kick-off was er natuurlijk allereerst op gericht, samen kennis te maken. Verder stond de meeting in het teken van ‘Setting the scene’. Kirkman Company – facilitator en technisch voorzitter van de Verkenning – had alle partijen gevraagd om in de geest van ‘I have a dream’ een pitch voor te bereiden. Hoe gaat het Ecosysteem Logistiek er idealiter uitzien? Wat haal je eruit? Wat draag je eraan bij? Dit bleken nuttige vragen om samen te komen tot beeldvorming en concretisering.

Beelden die voorbijkwamen liepen uiteen van: hoe krijgen en geven we inzicht in elkaars middelen en capaciteiten, zou een webshop een werkbare vorm kunnen zijn, hoe bewaken we de balans tussen goed doordenken en vervolgens ook in de actiestand komen, welke vormen van ondernemerschap zijn nodig en welke juridische mogelijkheden staan ons ter beschikking?

Van belang is natuurlijk dat deze tien sessies nadrukkelijk tot doel hebben om mogelijkheden en spelregels te verkennen – nog niet om ze daadwerkelijk overeen te komen. Immers, partijen die nu niet deelnemen aan de Verkenning, kunnen straks wel degelijk een speler worden in het Ecosysteem Logistiek.

Rachelle Meijers & Denis Verhoef