Dutch | English
Sessie 2 – Inhoudelijke deep dive
jul 04

Sessie 2 – Inhoudelijke deep dive

De tweede sessie vond plaats bij DSV te Zevenbergen, net onder de Moerdijk. Doel van de sessie was om te onderzoeken welke logistieke producten en diensten van belang zijn in het Ecosysteem Logistiek.

De elf organisaties splitsten zich op in drie groepjes om – als het ware in een carrousel – met het eigen groepje ieder uur een ander thema onder de loep te nemen. Kirkman Company had drie thema’s voorgesteld en Defensie en de logistieke marktpartijen hadden dit voorstel omarmd:
1. hoe ziet ‘de rode knop’ er uit en wat is er nodig om de behoefte aan logistieke diensten die daaruit voortvloeit af te dekken?
2. wat zijn onderscheidende en unieke capaciteiten in de logistieke markt?
3. kunnen we een logistieke PDC opzetten waar alle marktpartijen zich in herkennen?
De carrousel werd als plezierig, zinvol en constructief ervaren. Er is energie om samen te zoeken naar hoe het ecosysteem kan gaan werken. De behoefte is om dóór te gaan met de concretisering en te kijken naar de match tussen vraag en aanbod van logistieke diensten. Hierbij is het belangrijk om één ‘taal’ te vinden voor een gezamenlijke PDC waar ieders logistieke diensten in terug te vinden zijn (zonder ons in details te verliezen) en de diensten uit deze PDC te kunnen koppelen aan de schakels uit de Defensie-keten.

Rachelle Meijers en Denis Verhoef