Dutch | English
Sessie 3 – Concretisering van de ‘wat’
jul 24

Sessie 3 – Concretisering van de ‘wat’

Voor sessie 3 streken we neer in Alblasserdam, bij MAAT. In deze sessie is er wederom in een carrousel gewerkt met drie thema’s; in drie groepen roteerden de partijen langs 3 ‘break-outs’.

In break-out 1 is aan de hand van de kaart van Europa gekeken naar de beschikbaarheid van locaties en kerncapaciteiten en de netwerkstructuur van de civiele partijen. Welke locaties met welke kenmerken hebben de civiele partijen in Europa? Welke routes worden standaard of veelal gereden en welke vergunningen hebben ze daarvoor (nodig)? Welke kerncapaciteiten beschikken de civiele partijen over en op welke locaties kunnen deze benut worden? Dit zijn de vragen die hier zijn besproken en uitgetekend op de kaart van Europa.

In break-out 2 staat de keten van Defensie centraal en is per stap naar de logistieke ondersteuning gekeken en de benodigde capaciteiten die nodig zijn in die stap. De civiele partijen is gevraagd om hier zowel kwalitatieve als kwantitatieve cijfers op aan te leveren, zodat Defensie een duidelijk beeld kan vormen van de capaciteiten in de groep, de kansen die dit biedt en wat mogelijk nog mist.

In break-out 3 is de opzet van het verkenningsverslag besproken. Het verkenningsverslag is het eindproduct van de verkenning. Kirkman Company heeft hiervoor een opzet en hoofdstukindeling gemaakt die is getoetst met de deelnemers.

Er is in sessie 2 en 3 veel gesproken over de ‘wat’ van de samenwerking; wát kan eenieder inbrengen? Wát heeft Defensie nodig? Nu is er behoefte aan het concretiseren van de ‘hoe’ van het samenwerken. In sessie 3 wordt eenstemmig ingebracht dat een goedwerkende en doordachte ‘control tower’ een belangrijke randvoorwaarde en enabler kan zijn voor een succesvolle samenwerking in het ecosysteem.

Na de zomer, op 4 september, komen we bij elkaar voor sessie 4. Intussen neemt Kirkman Company de tijd om beelden op te halen bij de verschillende partijen om tot een eerste ontwerp van een ‘control tower’ te komen, zodat we dit kunnen toetsen in de volgende sessie.

Rachelle Meijers en Denis Verhoef