Dutch | English
Sessie 4 – Concretisering van de ‘hoe’
sep 09

Sessie 4 – Concretisering van de ‘hoe’

Dinsdag 3 september vond de eerste bijeenkomst van de werkgroep Ecosysteem Logistiek ná het zomerreces plaats. In de reeks van tien sessies was dit sessie 4. Dit keer was de firma Hoyer gastheer; het gezelschap werd voorafgaand aan de sessie rondgeleid over een terrein vol logistieke bedrijvigheid.

De sessie werd benut om enkele eerste conclusies te trekken en ook om te bediscussiëren hoe het Ecosysteem Logistiek straks gaat werken.

De conclusies betroffen de demand van het Ministerie van Defensie, op het gebied van logistieke dienstverlening, zowel voor wat betreft de zgn. ‘rode knop’ als voor logistiek in vredestijd. Conclusie was dat we kunnen vaststellen dat de markt (de Nederlandse logistieke dienstverleners) goed in staat is om de behoefte van Defensie in te vullen, zowel kwalitatief, kwantitatief als geografisch.

De discussie betrof de vraag hoe het Ecosysteem gaat werken – op kortere termijn als ‘opdrachtenfabriek’ en op langere termijn ook om meer fundamentele belangen die breed in de logistieke sector spelen samen te behartigen.

Marktpartijen gaven duidelijk aan dat ze het strategisch belang van een veilig Nederland hoog op de agenda hebben staan, maar dat zij tegelijkertijd wél een ‘economische realiteit’ hebben. Dat betekent dat de scope van de dienstverlening in het Ecosysteem Logistiek ruim genoeg moet zijn. Als we er zicht op hebben dat er veel diensten in het Ecosysteem Logistiek zullen worden ondergebracht, dan loont het ook om te investeren in een gezamenlijke regiefunctie. Wat er nodig is voor die gezamenlijke regiefunctie, én hoe het pakket aan diensten dat in het Ecosysteem wordt ondergebracht er uit gaat zien, staat geprogrammeerd voor Sessie 5. Stapje voor stapje ontstaat meer concreetheid in de sessies en dat is goed!

Denis Verhoef en Rachelle Meijers