Dutch | English
De Kirkman en de Kirkvrouw
sep 11

De Kirkman en de Kirkvrouw

De rol van Kirkman Company, of beter: onze Kirkman Denis en Kirkvrouw Rachelle is duidelijk. Ze begeleiden ons als logistiek ondernemers en Defensie bij het opzetten van het Ecosysteem Logistiek. Maar daarmee is niet alles gezegd. Stiekem heb ik best bewondering voor hen. Je moet het maar aandurven: een reis starten met zo’n gezelschap, terwijl je onderweg elkaar pas echt gaat leren kennen. En: terwijl je onderweg pas gaat bepalen hoe het reisdoel er uit moet zien. Goed, in grote lijnen weten we dat we meer naar het Oosten, dan naar het Westen moeten reizen, maar tegelijk: we zijn iets nieuws aan het creëren. Dat is boeiend en spannend tegelijk. Zeker wanneer vanuit zoveel verschillende perspectieven naar de werkelijkheid gekeken wordt.

Toch heb ik wel het gevoel dat Denis en Rachelle de boel onder controle hebben. Waar we breed begonnen zijn, met leerzame brainstorm sessies, worden we nu gezamenlijk langzaam een trechter ingetrokken. Soms denk je plotseling te weten waar NATO voor staat: No Action, Talk only. Maar daarna boeken we toch weer terreinwinst. Neem de laatste sessie. Battlefield: Hoyer, Botlek Rotterdam. Overigens zeer gastvrij ontvangen, chapeau Wim! Denis heeft tijdens het zomerreces – zoals hij dat noemt – de spons uitgewrongen. Waar staan we nu? Waar geven we nu prio aan? De landmacht heeft tijdens het reces niet alleen een nieuwe commandant gekregen. Er is ook veel energie gestopt in het krijgen van commitment binnen de eigen Defensie organisatie voor de plannen die we uitwerken. Belangrijk dat iedereen van hoog tot laag meegenomen wordt in dit proces. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Het is prettig wanneer we als deelnemers meegenomen worden bij de dilemma’s en vraagstukken:

  • Welke impact heeft het samenwerken met civiele bedrijven op de eigen organisatie? Is daar draagvlak voor? Wij kunnen overtuigd zijn van de positieve kanten van het juist sterker en slagvaardiger maken van de krijgsmacht, maar ervaart de militair op de vloer deze ontwikkelingen ook zo?
  • Onder welke juridische vlag gaat het Ecosysteem Logistiek werken?

Ondertussen volgen onze Kirkman en Kirkvrouw het proces. Nu eens op de achtergrond, dan weer nadrukkelijk uitdagend en prikkelend. Soms vervelend (Ja Rachelle, je mag boos op me worden wanneer ik m’n huiswerk niet tijdig inlever ), maar wel gericht op ons gezamenlijk doel: Een ecosysteem Logistiek waarmee de logistieke capaciteit van de landmacht vergroot wordt en tegelijk een realistisch business case is voor de deelnemende civiele partijen.

Niels van der Vlist, Westerman Multimodal Logistics