Dutch | English
Sessie 5 – de gezamenlijke regiefunctie
sep 19

Sessie 5 – de gezamenlijke regiefunctie

Dinsdag 17 september kwamen we als werkgroep Ecosysteem Logistiek voor de vijfde keer bijeen. Gastheer Van der Vlist verzorgde een rondleiding door een indrukwekkende assemblagestraat.

In het begin van de bijeenkomst bekijken we de opzet voor de film over het Ecosysteem, die gemaakt is om op deze website te publiceren.

Formeel had iedere marktpartij na sessie 4 het recht om zijn deelname aan de Verkenning te beëindigen – het is ronduit bemoedigend om vast te stellen dat niemand van dat recht gebruik heeft gemaakt.

Voor het inhoudelijke deel van de sessie zijn twee gastsprekers uitgenodigd. Zij zijn als logistiek expert gevraagd om hun ideeën te geven bij de gezamenlijke regiefunctie in het Ecosysteem, zowel op organisatorisch als op technologisch gebied. Centrale vragen zijn:

  • Hoe ziet het proces van opdracht tot uitvoering er stap-voor-stap uit,
  • Welke informatie is nodig voor opdrachttoebedeling en welke voor planning,
  • Hoe geven we de regiefunctie stap-voor-stap vorm,
  • Wat betekent het inregelen van de regiefunctie voor Defensie en voor marktpartijen?

De discussie die daarop volgt zorgt ervoor dat we het als groep eens zijn over het belang van een onafhankelijke regiefunctie en dat we een aantal principes hebben geformuleerd voor de werking van die regiefunctie.

En vanzelf komt een nieuwe vraag bovendrijven – hoe gaat het Ecosysteem Logistiek gejuridiseerd worden? Hoe verhouden we ons tot bestaande wet- en regelgeving en met principes rond marktwerking, mededinging, concurrentie en openheid?

De verkenning zit duidelijk in een stroomversnelling; op naar de volgende sessie!