Dutch | English
Contouren van een Control Tower
sep 23

Contouren van een Control Tower

Tijdens sessie 5 waren de deelnemers aan de verkenning Ecosysteem Logistiek te gast bij Van der Vlist Transportgroep in Groot Ammers. Zoals gebruikelijk werd eerst kennis gemaakt met het bedrijf van de gastheer, vandaag Tom den Hartog. Het is en blijft fascinerend om kort bij alle deelnemers ‘in de keuken’ te mogen kijken. Prachtig om te zien hoe iedere organisatie de eigen en soms heel specifieke expertise om weet te zetten in toegevoegde waarde voor de eigen klanten.

Hoe uitdagend is het om dat brede scala aan specifieke expertise van alle deelnemers bij elkaar te brengen en gezamenlijk te verkennen of dit in een Logistiek Ecosysteem ‘aan elkaar te knopen is’? Ten dienste van Defensie en daarmee ten dienste van onze eigen vrijheid en veiligheid, maar ook ten dienste van deelnemende bedrijven. De eerste vier sessies hebben mij al geleerd dat dit buitengewoon boeiend en uitdagend is. Heeft iedereen wel dezelfde verwachtingen of zijn deze op één lijn te brengen?

Dilemma’s gaan we in de discussies hierover niet uit de weg. Zo was in een discussie vrijwel iedereen het er wel over eens dat een economische realiteit een randvoorwaarde is om een Ecosysteem Logistiek op te tuigen. Maar hoe waardeer je het strategisch belang van een ‘veilig land’? Vraag het een inwoner van bijvoorbeeld één van de Baltische staten en die zal zeker tot een andere afweging en tot een ander antwoord komen dan wij, gevoelsmatig ‘veilig achter onze dijken’. Zo gesteld, wordt het van letterlijk ‘ver van m’n bed’ opeens een discussie die erg dichtbij komt.

In sessie 5 hebben we gezamenlijk de contouren van een Control Tower voor het ecosysteem geschetst. Twee gastsprekers, Patrick van Aert van Ixolution en Robert-Frans Niers van Argusi, schetsten een mogelijke opzet. Met behulp van stellingen volgde een levendige discussie waardoor de randvoorwaarden duidelijker werden.

Het is gaaf om te zien dat we iedere sessie een stapje vooruit zetten. Het gaat langzaam en het gaat voorzichtig, maar als je beseft hoe breed de groep is samengesteld, met alle verschillende belangen van dien, dan is de geboekte voortgang eigenlijk verrassend!

René Wissink – Top Movers Nederland B.V.