Dutch | English
Sessie 6 – De spelregels en wie-betaalt-wat?
okt 09

Sessie 6 – De spelregels en wie-betaalt-wat?

Dinsdag 1 oktober komen we bijeen voor sessie 6. Antonisen heeft als gastheer een mooie externe locatie verzorgd. Op het parkeerterrein nemen we een kijkje in een van de klasse 1 voertuigen. Daarnaast worden we middels een filmpje en een korte presentatie meegenomen in de geschiedenis van familiebedrijf Antonisen.

Alle partijen hebben de kans gekregen om concrete ideeën voor het ecosysteem voor de groep te pitchen. Een van de partijen heeft deze kans aangegrepen en presenteert zijn ideeën om met het ecosysteem samen te werken in een multimodale hub. Er zijn veel voordelen te bedenken voor een dergelijke samenwerking – zowel voor Defensie als voor het ecosysteem als geheel. Zo zorgen gezamenlijke investeringen in de infrastructuur voor een win-win-situatie. Daarnaast zorgt samenwerken in een multimodale hub in vredestijd voor slagkracht om op te schalen in een ‘rode knop’-situatie; je hebt immers (een deel van) je capaciteit al op een plek. Alle partijen zien dit als een kans. Er wordt gezamenlijk besloten dat de casus door twee marktpartijen en Defensie verder wordt uitgewerkt en wordt opgenomen in het verkenningsverslag.

Vervolgens denken de deelnemers in drie groepen na over een logische financiële verdeling: waarin investeert Defensie, waarin de markt, waarin samsam? Daarin maken we onderscheid in drie soorten investeringen: investeringen die te maken hebben met het paraat staan, investeringen in de rode knop en investeringen in de regiefunctie.

Als laatste roteren we vijf sets van spelregels, waar duo’s opmerkingen en aanvullingen bij geven. De spelregels hebben te maken met de profielen in het ecosysteem, toetreding en afvloeiing deelnemers aan het ecosysteem, allocatie van opdrachten, bijsturing en beïnvloeding van prestaties bij uitvoering van opdrachten en de evaluatie en bijstelling van de werking van het ecosysteem.

Kirkman Company neemt alle input mee en verwerkt het in het verkenningsverslag, dat steeds meer vorm begint te krijgen. Ondertussen kijken we reikhalzend uit naar de volgende bijeenkomst. Dan dompelen we ons namelijk onder in de wereld van Defensie. We gaan ‘op bivak’ en zijn aanwezig bij de IDEA summit, die in het teken staat van samenwerkingsverbanden tussen Defensie en bedrijfsleven.

– Denis Verhoef en Rachelle Meijers