Dutch | English
Vertrouwen & Moed
okt 17

Vertrouwen & Moed

{van Dale}
Vertrouwen: Geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid.
Moed: Onverschrokkenheid, dapperheid

Sinds de begin jaren 90 ben ik bij meerdere vormen van samenwerking tussen ondernemers betrokken geweest. Sommige werden een succes en sommige gingen als een nachtkaars uit. Terugkijkend naar deze samenwerkingsprocessen stel je al snel de vraag: “Waarom is het de ene keer wel succesvol en een andere keer niet?”

Succesvolle projecten kenmerkten zich vooral in het feit dat de deelnemers bereid waren tot samenwerking en het eventuele succes elkaar ook gunnen.

Samenwerking betekent ook bij elkaar in de keuken kijken. Immers als je goed op de hoogte bent wat ieders toegevoegde waarde in het systeem is, kan het gemeenschappelijke doel worden bereikt. Ontstaat er een mooi product of dienst samengesteld door de diversiteit van de partijen.  Om elkaar in de keuken toe te laten, is er moed en vertrouwen nodig, dat ontstaat tijdens het proces waarin je  elkaar beter leert kennen.

In 10 sessies die iedere 2 weken plaatsvinden moeten de deelnemers moed krijgen elkaar volledig te vertrouwen. Vertrouwen en moed; dat is nu net de basis waarop Defensie is gebouwd.

Als gastheer van sessie 7, samenvallend met de IDEA Summit van 15 oktober, gaf Defensie uiting aan de stelling: “Hoe kan je elkaar vertrouwen als je nog nooit met elkaar geslapen hebt?” en werden de deelnemers van de verkenning uitgenodigd voor een heus bivak.

Voor sommigen een herhaling en voor sommigen een allereerste kennismaking. Tijdens dit tweedaags bivak hebben wij samen in een tent geslapen, is ons uitgelegd wat moedig zijn betekent en leerden wij letterlijk “blind” vertrouwen te hebben in je collega die, alweer letterlijk, zijn hand uitsteekt om je te begeleiden door en over hindernissen terwijl je niets kunt zien. Ook een oefening om “gewonden” over hindernissen te voeren en die veilig thuis te krijgen, leerden ons een team te worden en elkaar te vertrouwen.

Naast een onvergetelijke ervaring – dit was een hotelkamer die mij lang zal bij blijven – ben ik ervan overtuigd dat het met moed en vertrouwen in dit team wel goed zit.

– Fred Visser, Hebra-GTO