Dutch | English
An army marches on its stomach
nov 25

An army marches on its stomach

Defensie staat voor vrede en veiligheid, in Nederland en daarbuiten. De krijgsmacht levert een bijdrage aan stabiliteit en vrijheid in de wereld. Een schil van civiele partijen gericht op adaptieve logistieke oplossingen op het gebied van transport en opslag kan daarbij ondersteunen.

Wanneer men kennis heeft van elkaars expertise en capaciteiten, en deze flexibel kan uitwisselen wanneer nodig, kan de kring elkaar versterken. Middels deze civiel-militaire samenwerking wordt er een gegarandeerde capaciteit gerealiseerd. Daarmee wordt de veiligheid van onze maatschappij – met bestaande middelen – beter gegarandeerd.

“An army marches on its stomach. To be effective, an army relies on good and plentiful food.” – Napoleon Bonaparte.

Om deze civiel-militaire samenwerking vorm te geven en te versterken, komen we binnenkort voor de tiende keer tezamen met tien marktpartijen en Defensie. In deze sessies staat verkenning van deze samenwerking centraal. Na iedere sessie vol discussie met genoemde kansen, maar ook struikelblokken, sluiten we af met ‘good and plentiful food’.

– Lars Antonisen – Antonisen