Dutch | English
Sessie 10 – Eerste conclusies
dec 03

Sessie 10 – Eerste conclusies

De tiende sessie vond plaats bij Jan de Rijk in Roosendaal. Een belangrijke sessie, omdat de eerste conclusies besproken werden. ‘Conclusies onder voorbehoud’, dat wel, want de juridische toetsing van hoe het Ecosysteem Logistiek moet gaan werken, is pas net begonnen.

Met dit voorbehoud helder op tafel hebben Defensie en de tien marktpartijen uitgesproken dat het Ecosysteem Logistiek een attractieve samenwerking gaat zijn tussen aanbieders en afnemers van logistieke diensten, waarbij Defensie beschikt over een rode-knopgarantie en marktpartijen perspectief hebben op logistieke opdrachten. Enkele andere conclusies zijn af te leiden uit de blogs die eerder op deze website gepost zijn. We noemen:

  • Logistieke opdrachten in het Ecosysteem Logistiek zullen worden uitgevoerd tegen betaling.
  • Naast de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer is een derde rol noodzakelijk: ‘de onafhankelijke regiefunctie’.
  • Heldere en gedragen spelregels, specifiek voor de toebedeling van opdrachten, zijn een belangrijke voorwaarde voor succes.
  • Het Ecosysteem Logistiek kent een lange tijdshorizon.
  • De samenstelling van het Ecosysteem Logistiek is divers en kan over de jaren heen variëren.
  • In juridische zin is het Ecosysteem Logistiek een raamovereenkomst met meerdere percelen, veel flexibiliteit en heldere spelregels.

De grote uitdaging voor 2020 is: het concretiseren van de set spelregels voor het Ecosysteem Logistiek en vervolgens het selecteren van deelnemers aan het Ecosysteem Logistiek én het selecteren van de organisatie(s) die de rol van de onafhankelijke regiefunctie vervullen.

Nogmaals, dit alles onder voorbehoud van de juridische toetsing….!