Dutch | English
Terugkoppeling van de presentatie ‘Verslag Verkenning Ecosysteem Logistiek’
jul 31

Terugkoppeling van de presentatie ‘Verslag Verkenning Ecosysteem Logistiek’

Op 28 juli presenteerden de landmacht, de tien logistieke bedrijven die deelnamen aan de verkenning en de onafhankelijke ecosysteemverkenners het Verslag Verkenning Ecosysteem Logistiek. Voor de vakantiegangers of de mensen die om een andere reden niet fysiek aanwezig konden zijn, schrijven we dit korte verslagje met de belangrijkste takeaways.

Opening door Commandant Landstrijdkrachten Wijnen

De opening werd verzorgd door de Commandant Landstrijdkrachten Martin Wijnen. Hij nam ons mee in de strategische agenda van de Koninklijke Landmacht. De Koninklijke Landmacht werkt toe naar een adaptieve organisatie met een kleinere kern en een flexibele schil van mensen en materieel om snel op te schalen wanneer dit nodig is.

Generaal Wijnen noemt zichzelf ‘believer’ van het Ecosysteem Logistiek. Vanuit zijn rol benadrukt hij wel het belang van accountability: de risico’s van zo’n innovatief samenwerkingsverband moeten zorgvuldig in kaart gebracht en beheerst kunnen worden. Zakelijke integriteit is key.

Daarnaast noemt hij ‘perseverance’ als de crux om het Ecosysteem Logistiek te laten slagen. Immers, wie voorop loopt, voelt de meeste weerstand. Het meenemen van de Defensieorganisatie in deze grote verandering, kost tijd en doorzettingsvermogen.

 

Strategische agenda Koninklijke Landmacht

 

Toelichting op het proces door Denis Verhoef (Kirkman Company)

Denis Verhoef, één van de onafhankelijke ecosysteemverkenners, vertelt meer over het proces dat is doorlopen met de 10 marktpartijen en Defensie. Hij noemt drie waarden die steeds leidend zijn geweest in het proces: voortvarendheid, transparantie en potentieel.

Drie waarden van de Verkenning

 

The way forward door Brigadegeneraal Henny Bouman

Brigadegeneraal Henny Bouman neemt ons mee in the way forward. De conclusies uit het Verkenningsrapport zijn helder: we kunnen en we willen. Echter, er is nog een aantal keuzes dat gemaakt moet worden voor gestart kan worden met de implementatie van het ecosysteem. In 2020 ligt de nadruk van Defensie op het verder uitdiepen van deze strategische keuzes (m.b.t. de governance, de control tower en de in te brengen en af te nemen capaciteiten). Kirkman Company begeleidt Defensie in dit proces en spreekt de komende maanden met ruim 25 key spelers binnen Defensie om alle belangen op te halen. Op basis hiervan wordt advies uitgebracht aan de Commandant Landstrijdkrachten.

De ervaringen van de marktpartijen door Tom den Hartog (Van der Vlist) en Tim Roos (Jan de Rijk)

Tom den Hartog en Tim Roos worden ondervraagd door de gespreksleider over hun ervaringen in het traject. Op de vraag welke capaciteiten Van der Vlist wil inbrengen en welke capaciteiten Van der Vlist uit het ecosysteem wil halen, is Tom eenduidig: hij ziet vooral heil in het uitwisselen van diepladers.

Tim Roos benadrukt het potentieel van het ecosysteem en het belang dat nu ook echt waar te maken: “we geloven er nog steeds in, dat is waarom we er nog steeds bij aangehaakt zijn. Maar we hebben anderhalf jaar geïnvesteerd en hebben eigenlijk nog niks.”

Q&A

Gespreksleider Robert Versteeg stelt een aantal vragen aan de verschillende sprekers. Ook krijgen de aanwezigen in de zaal de mogelijkheid vragen te stellen. Enkele highlights:

Robert Versteeg aan Commandant Landstrijdkrachten en generaal Bouman: Conclusie 1 uit het verkenningsrapport is ‘Yes we can’. Conclusie 10 is ‘Defensie is nu aan zet’. Hoe gaat Defensie nu over tot actie?

C-LAS Wijnen belooft binnen een half jaar met een roadmap op een A4 te komen met een aantal concrete eerste stappen. Generaal Bouman vult aan dat er al een roadmap klaarligt, maar dat Kirkman Company is ingeschakeld om het komende half jaar te helpen bij het creëren van draagvlak en het maken van keuzes op het gebied van de Control Tower, governance en capaciteiten.

Vraag uit de zaal: Wordt de Control Tower door de markt gedaan of door Defensie en kan de marktpartij die de Control Tower bestiert ook opdrachten uitvoeren?

Er zijn drie uitgangspunten voor de Control Tower:

  1. Defensie moet erin, want in een rode knop-scenario moeten zij de regie hebben;
  2. Er moet een marktpartij in, want als er opdrachten uitgewisseld worden tussen marktpartijen, is het niet logisch dat Defensie de regie heeft. Bovendien kan de markt het beter, geavanceerder en efficiënter.
  3. De partij die in de Control Tower zit, moet onafhankelijk zijn en is dus uitgesloten van de uitvoering van opdrachten in het ecosysteem.

Robert Versteeg aan Denis: Jij noemde voortvarendheid als belangrijke waarde. Wat is daar nu nog van over?

Denis antwoordt in een tegeltjeswijsheid: soms moet je vertragen om te versnellen. Snelheid is belangrijk, maar draagvlak is ook belangrijk om echt resultaat te bereiken. Het creëren van draagvlak kost nou eenmaal tijd.