Dutch | English
okt 02

Draagvlak en concretisering

In augustus en september hebben wij, Denis Verhoef en Rachelle Meijers (vanuit Kirkman Company), met zo’n dertig stakeholders binnen Defensie intensieve gesprekken gevoerd. Binnen de Landmacht, maar ook daarbuiten, in Den Haag, bij de Bestuursstaf, bij het DOSCO en andere Defensieonderdelen.

Dit gaat Defensie helpen om intern keuzes te maken op een aantal issues en de organisatie gereed te maken voor de bouw van het Ecosysteem Logistiek. Deze gesprekken leveren – veel méér dan van tevoren verwacht – bruikbare inzichten op. Om er een paar te noemen: het belang van goede communicatie (klinkt als een dooddoener maar is dat niet), een goede afbakening én een perspectiefrijk groeimodel, de rol van oefenen en de personele en juridische impact.

Deze fase is voor de markt niet zichtbaar, want ze voltrekt zich binnen ‘de muren van’ Defensie, reden om deze blog te schrijven. De intentie was én is om nu zo snel mogelijk van praten naar doen te komen. Gelet op de vele belangen moet dit toch zorgvuldig gebeuren, niet ‘quick and dirty’ maar ‘quick and clean’ dus. Deze fase is maximaal gericht op draagvlak en concretisering.

Aan het streven om in december de ‘Roadmap Ecosysteem voor 2021’ neer te leggen (gericht op doen), wordt niet getornd !

De komende periode worden gesprekken gevoerd met een twintigtal belanghebbenden binnen Defensie om alle argumenten op te halen op de openstaande issues. Denk hierbij aan: waar ligt het eigenaarschap binnen Defensie, welke capaciteiten brengt Defensie in en neemt Defensie af uit het ecosysteem, welk groeimodel wordt hiervoor gehanteerd, etc.

De opgehaalde argumenten worden uitgewerkt in een adviesrapport, dat eind september wordt opgeleverd aan de CDS. Daarna kan gestart worden met de volgende fase: het bouwen van het Ecosysteem Logistiek.

Rachelle Meijers en Denis Verhoef.