Dutch | English
Stap voor stap naar besluitvorming medio december
nov 25

Stap voor stap naar besluitvorming medio december

In een tussentijdse bijeenkomst eind oktober is de Stuurgroep Ecosysteem Logistiek geïnformeerd over de vele gevoerde gesprekken met stakeholders binnen het Ministerie van
Defensie, zowel ‘in den Haag’ als bij de Landmacht en bij het DOSCO. Deze gesprekken hebben de nodige waardevolle aandachtspunten opgeleverd. Tegelijkertijd hebben ze
bijgedragen aan een verder toenemende zichtbaarheid van de potentie van het Ecosysteem Logistiek.

In december is de Stuurgroep voornemens om een besluit te nemen over de ‘roadmap’, toegezegd op 28 juli in Garderen, die laat zien hoe de vervolgstappen in 2021 eruit zullen
zien. Om dit besluit zo goed mogelijk inhoudelijk te ondersteunen, worden tussen oktober en december de volgende onderwerpen verder geconcretiseerd in werksessies:
– de logistieke assets van Defensie
– de onderbouwing van het logistieke capaciteitstekort;
– inzicht in de financiële aspecten en de lopende contracten;
– de vraag waar het eigenaarschap van het Ecosysteem het beste belegd kan worden;
– de vraag waar het Defensie-interne deel van ‘de control tower’ het beste belegd kan worden;
– de te volgen aanbestedingsstrategie.

Gestaag voorwaarts!