Dutch | English
mrt 17

Van inhoudelijke uitwerking naar ‘roadmap 2021’

In de blog van eind november is aangegeven dat in de periode vanaf oktober de nodige inhoudelijke onderwerpen intern Defensie verder geconcretiseerd worden. Daarbij lag de nadruk in de uitwerking op: de rationale achter het Ecosysteem Logistiek (incl. een logistieke gap-analyse), de risico’s in het traject, het collectief belang, de wederkerigheid, de ‘control tower’, het eigenaarschap, de eerste stap richting markt en bijbehorende inhoudelijke logistieke domeinen en de roadmap 2021/’22. Dit alles heeft geholpen in het verkrijgen van breder draagvlak. De uitwerking hiervan is medio januari 2021 aan de Stuurgroep voorgelegd. Dit heeft geleid tot nog verdere concretiseringen. Defensie verwacht de roadmap voor het komende jaar snel op de website te kunnen presenteren.