Dutch | English
December update
dec 13

December update

U heeft al een tijdje niets meer van ons gehoord. Er is de afgelopen maanden binnen Defensie hard gewerkt. Daarom willen we u via deze update op de hoogte stellen over de voortgang op het Ecosysteem Logistiek.

  1. Het project ‘Bouwen Ecosysteem Logistiek’ staat gereed voor de start van de aanbesteding.
    1. Het projectteam bestaat nu uit de projectleider, twee deelprojectleiders (één voor ‘Track 1: Aanbesteding’ en één voor ‘Track 2: Defensie Gereedmaken’) en advies en ondersteuning door Kirkman Company
    2. Er is een conceptversie van het Project Initiatie Document (PID) Ecosysteem Logisti.ek opgeleverd en gepresenteerd aan de stuurgroep. De stuurgroep is 23 november jl. bijeengekomen en heeft projectteam groen licht gegeven om het zgn. ‘groene stip’-overleg als start voor de aanbesteding in gang zetten.
  2. In een aantal werksessies zijn de logistieke behoeften van Defensie uitgewerkt. De conclusie van de werksessies is dat alle behoeften goed blijken te passen in de opzet van het Ecosysteem Logistiek, met de gedefinieerde kavels.
  3. Het ontwerp van de control tower in relatie tot behoeftestellers en logistieke dienstverleners is op hoofdlijnen uitgewerkt. De vraag die nu voor ons ligt is, waar binnen Defensie de control tower belegd zal worden.
  4. Defensie is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het aanscherpen en verder uitdenken van de conceptuele werking van het Ecosysteem Logistiek. Op hoofdlijnen wordt niet afgeweken van het concept dat is gepresenteerd op woensdag 21 april 2021.
  5. Met het formeren van het projectteam en het uitwerken van de logistieke behoeften en de control tower zijn de eerder gecommuniceerde tijdslijnen achterhaald. In de onderstaande afbeelding tonen wij de verwachte tijdslijn van de aanbesteding voor het Ecosysteem Logistiek. Deze is met de stuurgroep besproken en zal nog nader worden afgestemd met het aanbestedingsteam.