Dutch | English
Social Impact Factory
Social Impact Factory
Kirkman Company en de Gemeente Utrecht hebben gezamenlijk een nieuw businessmodel ontwikkeld rondom het oplossen van maatschappelijke vraagstukken: de Social Impact Factory. Voor de Gemeente Utrecht draagt de Social Impact Factory bij aan de ambitie om in 2018 de laagste werkloosheid van Nederland te hebben door ‘hoofdstad sociaal ondernemerschap’ te worden. Partijen uit zowel publieke als private sector met sociaal ondernemerschap op de agenda, werden samengebracht op één platform. Het nieuwe businessmodel werkt als een ecosysteem, waarin partijen elkaar nodig hebben om op een ondernemende manier maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Het businessmodel van de Social Impact Factory wordt nu ook in andere steden uitgerold. Zo zullen in heel Nederland lokale ecosystemen ontstaan die zich onderling verbinden om maatschappelijke impact te realiseren: www.socialimpactfactory.nl

Oplossing maatschappelijke vraagstukken

Werkgelegenheid

Sociaal ondernemerschap

Verbinding grote en kleine organisaties

Uitrol in heel Nederland