Dutch | English

updates

December update

U heeft al een tijdje niets meer van ons gehoord. Er is de afgelopen maanden binnen Defensie hard gewerkt. Daarom willen we u via deze update op de hoogte stellen... read more →

Zomerupdate

Sinds de informatiebijeenkomst in april heeft u weinig van ons gehoord. We hebben echter niet stilgezeten. Graag geven we u een korte update over de interne ontwikkelingen bij Defensie voor... read more →

Draagvlak en concretisering

In augustus en september hebben wij, Denis Verhoef en Rachelle Meijers (vanuit Kirkman Company), met zo’n dertig stakeholders binnen Defensie intensieve gesprekken gevoerd. Binnen de Landmacht, maar ook daarbuiten, in... read more →

De volgende fase breekt aan

Een jaar lang is door partners en defensie gewerkt aan de verkenning van een Logistiek Ecosysteem. Tal van onderwerpen passeerden de revue. Deze zijn beschreven in de conceptversie van het... read more →

Sessie 10 – Eerste conclusies

De tiende sessie vond plaats bij Jan de Rijk in Roosendaal. Een belangrijke sessie, omdat de eerste conclusies besproken werden. ‘Conclusies onder voorbehoud’, dat wel, want de juridische toetsing van... read more →

Het orkest

Op het moment van deze blog staan we in de startblokken van alweer de 10e sessie van onze Verkenning Ecosysteem Logistiek. De contouren van een mooi uitdagend concept worden meer... read more →

An army marches on its stomach

Defensie staat voor vrede en veiligheid, in Nederland en daarbuiten. De krijgsmacht levert een bijdrage aan stabiliteit en vrijheid in de wereld. Een schil van civiele partijen gericht op adaptieve... read more →

Vertrouwen & Moed

{van Dale} Vertrouwen: Geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid. Moed: Onverschrokkenheid, dapperheid Sinds de begin jaren 90 ben ik bij meerdere vormen van samenwerking tussen ondernemers betrokken geweest. Sommige... read more →

Ik ben het potentieel gaan zien

‘Op dit moment heeft de Krijgsmacht meer dan 8.000 vacatures op een totaal van ruim 58.000 personeelsleden’. ’De bijdrage van Nederland aan internationale missies komt onder druk te staan’. ’Na... read more →

Contouren van een Control Tower

Tijdens sessie 5 waren de deelnemers aan de verkenning Ecosysteem Logistiek te gast bij Van der Vlist Transportgroep in Groot Ammers. Zoals gebruikelijk werd eerst kennis gemaakt met het bedrijf... read more →

De Kirkman en de Kirkvrouw

De rol van Kirkman Company, of beter: onze Kirkman Denis en Kirkvrouw Rachelle is duidelijk. Ze begeleiden ons als logistiek ondernemers en Defensie bij het opzetten van het Ecosysteem Logistiek.... read more →

Samen beter worden

Brainstormen over het plannen en uitvoeren van een militaire logistieke operatie met ondersteuning van 10 civiele partners is als militair geen dagelijkse kost. Toch ben ik ervan overtuigd na enkele... read more →